Zemní práce

Provádíme veškeré zemní práce od úprav terénu, přes výkopové práce při budování základů nebo inženýrských sítí, až po práce dokončovací (skrývky, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další.).

Veškerou činnost provádíme naší zkušenou a odborně proškolenou obsluhou a vykonáváme naší vlastní technikou. Společnost je plně vybavena k realizaci komplexních zakázek.

Výkopové práce

Zajistíme veškeré výkopové práce od skrývky ornice před zahájením stavby přes výkopy pro základové pasy a jámy až po rovnání terénu, svahování, výkopy pro inženýrské sítě, komunikace, přípojky, pro bazény, atd. Zajistíme odvoz a likvidaci přebytečného materiálu nebo jeho dodání. Používáme svou mechanizaci a dopravu.

Obsluhu našich strojů vykonávají kvalifikovaní pracovníci, zvládající i ty nejnáročnější pracovní operace. Prioritou je profesionální přístup, kvalitní a bezpečná práce.

Demolice

Realizujeme demolice jednotlivých objektů a jejich částí, i rozsáhlé demolice např. komerčních hal, bourání betonových nebo asfaltových ploch. Používáme bagry různých velikostí s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou. Stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání.

Snažíme se i o minimalizaci zátěže pro okolí v podobě nadměrného hluku, prašnosti atd. Odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech.

Zimní údržba

V zimním období provádíme naší technikou zimní údržbu pozemních komunikací. Odstraňujeme sníh pluhováním, frézováním a provádíme posyp vozovek. Dále provádíme úklid sněhu, prohrnování cest a odhrnování ploch a parkovišť.

V zimním období nabízíme s naší technikou také vyprošťovací služby (NONSTOP).

Stavění kamenných zdí

V rámci terénních úprav provádíme stavění opěrných i dekoračních kamenných zdí. Jedná se převážně o strojní práce při sestavování zdí z velkých kamenů.

Vyztužené zemní konstrukce představují šanci efektivněji využívat pozemky, snižovat objem zemních prací nebo možnost stavět v obtížných či proměnlivých terénních podmínkách.

Sekání trávy

V naší nabídce je také péče o trávníky, keře, živé ploty a stromy. Provádíme pravidelné sekání trávy a odstraňování náletových dřevin. Nabízíme údržbu a sekání travnatých ploch i ve svažitém terénu sekačkami s pohonem všech kol 4×4 a v nepřístupném terénu křovinořezy.

Sekání je nabízeno včetně shrabání trávy.